pisite_nam@blogotres.rs

Blogomudraci

Priča o đotišu - II deo

Đotiš je kao kosmički softver, kreiran pre mnogo eona, putem koga se ljudima isporučuje karma.

Karma je jedan od osnovnih zakona postojanja, prirode i govori o tome da svaka akcija ima svoju reakciju u vremenu, prostoru i svesti, uključujući i svaku reakciju u mislima i delima - ne samo u fizici i mehanici, kao u trećem Njutnovom zakonu kretanja.

Hrišćanski pandan bi bio kako seješ tako i žanješ, mada se u hrišćanstvu karma ne priznaje potpuno, izgubilo se znanje o Celini... Ako se priznaje samo roditeljski greh, postavlja se pitanje zašto nevina duša deteta koja je došla iz raja umire u 4.godini od bolesti, čime to objasniti. Besmisleno je.

Međutim, smisleno je kada se proširi karma i delovanje na sve prošle akcije iste duše koje su zapisane na finim telima, a ne samo na DNK nivou. Delo karme ili određene akcije klija kao seme u svesti i umu u toku vremena i života na zemlji.

Kao i svaka stvar na zemlji i telo je sačinjeno od elemenata koji se neprestano menjaju i podložno je zakonima prirode, kao i višim zakonima koji još nisu zvanično otkriveni, ali će biti kasnije obznanjeni.

Postoje fizički zakoni, zakoni kretanja, mehanike, kinematike, termodinamike, nuklearni zakoni, zakoni polja, kvantno-mehanički zakoni i oni izviru u jedinstvenom polju svih zakona prirode koje je Svest. Svest je celina svega i polje je beskonačne kreativne inteligencije, koja smo mi sami u stanju svesti Jedinstva.

astrologija_djotish.jpg

Iz stanja beskonačne korelacije svega rađa se prva akcija i reakcija i počinje stvaranje svega, svih čestica, materije i vasione. I karma počinje da radi, akcija - reakcija na osnovu slobodne volje duše i svakog pojedinca.

Slobodna volja postoji kao što vidimo svuda oko nas, međutim i posledice slobodne volje postoje, ali su nevidljive na prvi pogled. Sejemo - žanjemo, priroda radi automatski.

Planete su kosmički sat koji radi automatski, nenasilno, ne deluju na ljude, međutim, one su ogledalo naših dela i nevino vraćaju naša dela nama samima kroz vreme i prostor. Zato radi natalna karta, može se čitati, postoje pravila kako koja planeta radi i kada radi. Zakoni neba su u nama, Vede su u ljudskoj fiziologiji, nisu izmišljene od strane neukih, već su spoznate u višim stanjima svesti.

Da li će čovek videti i spoznati više zakone prirode zavisi od čistoće nervnog sistema ili stanja srca i uma. Svi prosvetljeni pojedinci su videli isto - Jedno, Oca, ali su živeli u različito vreme i govorili različitim jezikom u skladu sa vremenom tog doba. Mojsije Starog zaveta dobija odgovor od Boga - ko si ti...a Bog kaže ja sam onaj koji JESTE. Vedski odgovor u pustinji SINAJA.

Karma je delovanje, a totalna tišina uma i svesti je nedelovanje. Oživljavanje tišine u svesti oslobađa nas karme, delovanja, ne na nivou uma, već svesti. Može se lako umisliti da nemamo karmu i prebaciti krivica na druge - to je neznanje.

djotis_astrolog.jpg

Potpuno oživljena tišina i prepoznavanje Sopstva u nama je Prosvetljenje. Izmena tišine i dinamizma u svesti tokom 24 sata. Karma je slobodna tek tada. I to je život u stanju kosmičke svesti, svesti slobode od svega.

Imamo slobodnu volju pojedinca, što je specifična iluzija u polju neznanja, gde su sve akcije dozvoljene i time se stvara nova i nova karma, koja vezuje ego/biće za nova tela.

Danas postoje pojedinci koji vide prošlu karmu ili je čitaju tako što vide zapis u auri čoveka i dešifruju prošle događaje koji utiču loše na sadašnjost, u vidu bolesti, nesreće, siromaštva i sl.

Đotiš astrologija posmatra planete koje su nosioci dobre i loše karme i u zavisnosti od položaja u karti, mi dobijamo dobre, loše ili mešovite rezultate karme tokom života. Ne možemo znati šta je dobro, zaista dobro, ili loše, jer su to relativne kategorije u životu pojedinca.

Sveci su napuštali materijalni život u prošlosti i živeli isposnički, što većina ljudi ne prihvata i obično osuđuje takve pojedince, dok vremenom ne uvide da je čovek činio čuda, isceljivao. Buda je otišao od kuće i sve napustio, dok su Isusa razapeli jer je propovedao protiv fariseja. Oni su najpoznatiji primeri odricanja od sveta i postizanja pune slobode od karme, ali da bismo ih razumeli moramo biti u istom stanju svesti kao i oni, što je danas zaista retko.

Astrološki gledano, obično je Saturn krivac za lošu karmu svih ljudi, jer donosi patnju i tugu. Međutim, nije tako, jer imamo još 8 graha, planeta koje donose i dobru i lošu karmu i sve su u igri.

Po đotišu, Guru, Jupiter je nosilac dobre karme, planeta mudrosti, znanja,sreće, dece takođe. S druge strane je Rahu, glava zmaja, severni mesečev čvor, nosilac negativne karme, jer vezuje dušu za materijalnu ravan, on gospodari željama koje su bezgranične kod svih ljudi. Ketu je južni mesečev čvor i predstavlja suprotnost, zmajev rep, simbolično i odgovoran je za rast znanja, duhovnog znanja koje vodi u višu ravan ili slobodu.

Kroz primere iz prakse ili iz života pojedinaca, možemo videti kako su se manifestovale energije planeta, da li destruktivno ili kreativno. Imamo Napoleona i Hitlera na vrhu negativne piramide, sa izuzetno jakim Saturnom u polju moći, statusa, ali imamo i genije Leonarda da Vinčija, Mikelanđela, sa istaknutom Venerom, planetom umetnosti.

Zadatak je pronaći gde je fokusirana energija kreativnosti i sreće i raditi na tom polju života, prepoznati ono najbolje u nama i transcendirati na kraju sve uticaje. Onda dolazi do anuliranja karme, gde je čovek konačno slobodan, samoostvaren.

.

Slobodna volja postoji kao što vidimo svuda oko nas, međutim i posledice slobodne volje postoje, ali su nevidljive na prvi pogled.

Pročitajte još